covering

 • 71covering slate — šiferis statusas T sritis chemija apibrėžtis Lygios, nedidelės iš skalūno atskeltos plokštelės. atitikmenys: angl. covering slate; slate rus. шифер …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 72covering with tar — degutavimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Įmirkymas ar tepimas degutu. atitikmenys: angl. covering with tar; treating with tar rus. осмолка; смазывание дегтем …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 73covering fire — dengiamoji ugnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnis siekiant apsaugoti savus vienetus, kai jie yra pasiekiami priešo lengvųjų ginklų ugnimi. atitikmenys: angl. covering fire rus. прикрывающий огонь …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 74covering fire — dengiamoji ugnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Jūrų desanto operacijų metu – ugnis, paleista prieš išlaipinimą pasiruošimo operacijoms, pvz., povandeniniam sprogdinimui arba minų tralavimui, pridengti. atitikmenys: angl. covering fire pranc …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 75covering fire — dengiamoji ugnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas, kurio tikslas – apsaugoti savas pajėgas, kai jos yra pasiekiamos priešo lengvųjų ginklų ugnies. atitikmenys: angl. covering fire pranc. tir de protection …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 76covering force — dengimo pajėgos statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pajėgos, veikiančios atskirai nuo pagrindinių pajėgų. Jų tikslas – užkirsti kelią priešui, įtraukti į mūšį, sulaikyti, dezorganizuoti ir klaidinti prieš jam puolant dengiamas pajėgas.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 77covering force area — dengimo pajėgų rajonas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vietovė nuo priešakinio mūšio rajono krašto iki priešakinių pozicijų, paskirtų dengimo pajėgoms, kurioje dengimo pajėgos vykdo savo užduotis. atitikmenys: angl. covering force area pranc …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 78covering letter — /ˌkʌvərɪŋ letə/, covering note /ˌkʌvərɪŋ nəυt/ noun a letter sent with documents to say why they are being sent …

  Marketing dictionary in english

 • 79covering fire — noun fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations artillery provided covering fire for the withdrawal • Syn: ↑cover • Derivationally related forms: ↑cover (for: ↑cover) • …

  Useful english dictionary

 • 80covering — /kuv euhr ing/, n. 1. something laid over or wrapped around a thing, esp. for concealment, protection, or warmth. 2. Math. cover (def. 52). 3. the buying of securities or commodities that one has sold short, in order to return them to the person… …

  Universalium